Diş Buğdayı Etiketli Yazılar

İlk İki Dişimizi Kutladık


disbugdayi

Defne kızım sebep oldu da bir derleme kitaba ulaştım. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Türk Halk Edebiyatı dersi için derleme çalışması yapmış. Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ve master öğrencisi Zeliha...